Bæredygtighed og CSR

Nordic Infrastructure Design ApS er en design- og produktions-virksomhed, der fokuserer på bæredygtige løsninger for en grønnere og meningsfyldt fremtid inden for infrastrukturen. Innovative acces chambers, letvægtsdæksler, karme og rendestensriste er udviklet med visionen, om at skabe et bedre arbejdsmiljø - med respekt for miljøet.

NID dæksler og brønde nedbringer total cost of ownership.

Økonomisk fordelagtig

NID dæksler og karme reducerer CO2-aftrykket både i produktion og

transport.

Miljømæssig påvirkning

NID dæksler og karme efterlever anvisningerne i arbejdsmiljøloven med 40 tons dæksler med en samlet vægt for både ramme og dæksel på 57,4 kg inklusiv tilbehør. 

Social
Forbedret arbejdsmiljø